Het AGE dashboard
AGE

Er vinden elk jaar steeds meer operaties plaats bij kwetsbare oudere patiënten. Bij de besluitvorming zijn meerdere disciplines betrokken. Voor het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein ontwikkelde Alii een dashboard waarmee de kwetsbaarheden van patiënten goed in beeld zijn en op een gestructureerde manier beslissingen genomen kunnen worden in een multidisciplinair overleg (MDO). We noemen dit het AGE Dashboard.

Het AGE dashboard

Het AGE dashboard laat met behulp van stoplichten op overzichtelijke wijze zien op welke gebieden een patiënt kwetsbaar is. Daarbij wordt gekeken naar specifieke risico's die samenhangen met de geplande operatie, maar ook naar persoonlijke kwetsbaarheid op het fysieke, mentale en sociale domein.

Wetenschappelijk gevalideerde predictiemodellen worden gebruikt om risico's op complicaties te voorspellen.

Beslisondersteuning

Het AGE dashboard maakt voor iedere patiënt de risico’s inzichtelijk. Hierdoor kunnen beslissingen op een gestructureerde manier genomen worden.

Op basis van het persoonlijke risicoprofiel worden automatisch mogelijkheden voor optimalisatie gepresenteerd. Uiteindelijk wordt tijdens het MDO besloten of een operatie de beste behandeling is en onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Het AGE dashboard zorgt ervoor dat beslissingen voor iedere patiënt op basis van dezelfde criteria genomen worden. Daarnaast wordt duidelijk vastgelegd hoe tot dit besluit gekomen is.

Waarom een Age MDO

Voordelen

Efficiënt
Geïntegreerde beslisondersteuning zorgt ervoor dat beslissingen sneller genomen kunnen worden.
Flexibel
Noodzakelijk gegevens, vragenlijsten en voorspelmodellen kunnen eenvoudig worden aangepast.
Regionaal
Regionale MDO's zijn mogelijk, waarbij vanuit verschillende ziekenhuizen patiënten ingebracht kunnen worden.