Antistolling

De uitdaging was om het antitrombotisch beleid te implementeren samen met een grote ziekenhuis. Een goede implementatie van de richtlijn is van groot belang omdat het risico op fouten hoog is. De inspectie controleert ook scherp op goede protocollen en procedures rondom antistolling.

De richtlijn is een tekstdocument van ongeveer 400 pagina's. Dit document bevat echter niet alle aanbevelingen die geïmplementeerd dienen te worden. Beleid bij neuraxis blokkade is bijvoorbeelde onderdeel van een andere richtlijn.

Alii wilde er samen met het ziekenhuis voor zorgen dat de protocollen die de weerslag zijn van de richtlijnen eenvoudig in de praktijk te gebruiken zijn.

Taxonomie

De eerste stap was het zorgen voor een strakke taxonomie. Welke concrete ingangen willen artsen hebben als ze zoeken naar de antistollingsprotocollen. Voor elke ingang werd vervolgens een eigen document gemaakt, met een eigen beheersstructuur.

Flowcharts

In de volgende stap zorgen we ervoor dat overal waar dat mogelijk is, we een flowchart opnemen. Deze biedt de gebruiker in een oogopslag het overzicht en laat zien wat de keuzes zijn. Door op een blok te klikken worden de teksten getoond.

Interactieve modellen

In sommige gevallen was het nodig de informatie anders weer te geven. Waar het aantal keuzemogelijkheden groot is, biedt weergave als flowchart geen soelaas. In die gevallen namen we interactieve modellen op, waarmee de gebruiker snel de informatie kan vinden die hij zoekt, door pati├źntkarakteristieken aan te klikken.

Ownership

Alii helped prepare the division in entry points, the flowcharts and the models, but the doctors at this hospital were of course the ones who ultimately determined what the protocol would look like. They read the entire set of protocols and corrected if needed. It has really become their document. They also signed off on the resulting protocols.

The entire system is a great success. These protocols are now viewed 350-400 times a month. The health care inspection was very pleased with how this hospital ultimately implemented this anticoagulation subject.

Resultaten

16
Zestien verschillende flowcharts geven behandelend artsen direct overzicht
4
Met vier interactieve modellen kunnen complexe beslissingen snel genomen worden
350+
Elke maand woorden de protocollen en flowcharts 350+ keer geraadpleegd