Ons prijsmodel

Geestelijke gezondheidszorg


Lees

ArbodienstenLees

ZiekenhuizenLees

Wetenschappelijke verenigingen en kennisinstituten

Lees
Voordelen van het Alii Platform

Ons platform is ingericht om kennis te structureren met behulp van een heldere indeling in paragrafen, interactieve flowcharts en interactieve beslismodellen. Teams kunnen protocollen maken, en beheren. Hiermee kan elke organisatie beginnen om kennis helder te formuleren zodat deze beter in de praktijk te brengen is. De ervaring leert dat medische professionals de manier waarop Alii kennis structureert en presenteert zéér waarderen. Daardoor wordt kennis vaker opgezocht.

Alii werkt samen met topspecialisten en wetenschappelijke verenigingen in verschillende vakgebieden. De meeste algoritmes en beslismodellen die zij op het Alii Platform ontwikkelen, worden gedeeld en kunnen direct worden gebruikt door jouw organisatie. Het is ook mogelijk om op basis van deze bestaande kennis-sets, je eigen unieke instellingsspecifieke kennis-set te maken.

De prijs van het Alii Platform

Alii werkt met abonnementen. De prijs hang af van de grootte van de instelling. De abonnementsfee is een jaarlijkse fee, exclusief BTW en wordt voorafgaand aan de periode gefactureerd.

Alii Abonnement

 • Toegang tot de (vrij beschikbare) content in de Alii Bibliotheek
 • Alii App beschikbaar, dezelfde content op al je devices
 • Single Sign-On integratie, als wenselijk, is inbegrepen
 • Mogelijkheid om te integreren in bestaande (kwaliteits)systemen
 • Mogelijkheid om gebruiksoverzicht per kennis-set te maken
 • Mogelijkheid om bestaande content aan te passen en te accorderen
 • Mogelijkheid eigen content, protocollen of andere kwaliteitsdocumenten toe te voegen
 • Het Alii Platform en de Alii App kunnen tegen meerkosten in de huisstijl van de organisatie worden opgeleverd
 • Tegen meerkosten is integratie in het EPD mogelijk
Aantal medewerkers Prijs in 2023
1-20 medewerkers € 5.400
21-40 medewerkers € 9.720
41-80 medewerkers € 16.200,-
51-150 medewerkers € 27.000,-
151-350 medewerkers € 37.800,-
350+ individuele afspraken
GGZ

Voor de GGZ is in de Alii Bibliotheek te vinden:

 • Toolkit Suïcidepreventie van 113 Zelfmoordpreventie
  • Wij kunnen de toolkit volledig aanpassen aan uw organisatie
 • Akwa GGZ keuzehulpen (keuzehulpen gebaseerd op de zorgstandaarden
  • Wij kunnen die keuzehulpen volledig aanpassen aan uw organisatie zodat u de zorgstandaarden volledig kunt implementeren
 • Wvggz snelkaarten, altijd en overal de actuele kaders beschikbaar om verplichte zorg doelmatig, veilig en op maat in te zetten
 • Up-to-date medicatieprotocollen (meerprijs: EUR 7500 / jaar)

Uw eigen kennis kan door ons optimaal worden geformatteerd in flowcharts of interactieve modellen. Als u wilt, kunt u deze kennis ook delen met andere instellingen.

Wilt u weten wat Alii voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Femke .

Arbodiensten

Arbodiensten gebruiken Alii om bestaande kennis zo te structureren dat

 • Het mogelijk wordt om veel systematischer te delegeren naar andere deskundigheidsniveaus, bijvoorbeeld van bedrijfsarts naar PraktijkOndersteunerBedrijfsarts of CaseManager.
 • Het mogelijk wordt om gestructureerde beslisondersteuning te integreren in het elektronische dossier.
 • Daarmee wordt het veel eenvoudiger om het strategisch beleid van de arbodienst uit te voeren
 • Daarmee wordt het mogelijk om structureel te leren van het handelen, omdat data niet meer als ongestructureerde tekst worden weggeschreven naar het dossier, maar gestructureerd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om AI in te zetten.
Wilt u weten wat Alii voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Erik-Jan.
Ziekenhuizen

Ziekenhuizen contracteren ons meestal per vakgroep - daarvoor geldt de hierboven genoemde abonnementsprijs, afhankelijk van de omvang van de vakgroep.

Speciaal in ziekenhuizen bieden we de mogelijkheid om Alii in te zetten voor patiënt besprekingen, en MDO's. Ook kan Alii gekoppeld worden aan uw EPD of research databases.

Wilt u weten wat Alii voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Erik-Jan.

Wetenschappelijke verenigingen

Het Alii Platform is uitermate geschikt voor wetenschappelijke verenigingen en organisaties die richtlijnen, standaarden en tools ontwikkelen om wetenschappelijke kennis naar de zorg te brengen. Alii ondersteunt deze partijen door de beschikbare kennis nog beter toegankelijk en toepasbaar te maken zodat implementatie en bijhouden van de kennis makkelijk is. Daarnaast biedt Alii de mogelijkheid een specifieke community app te ontwikkelen om contact met de leden te onderhouden.

Via Alii is het ook veel eenvoudiger om de geaggregeerde kennis up-to-date te houden met de nieuwste literatuur. Alii biedt daarvoor een geïntegreerde omgeving om literatuur te vinden en te verwerken.

Wilt u weten wat Alii voor uw wetenschappelijke vereniging kan betekenen, neem dan contact op met Erik-Jan.