Ons aanbod

Voordelen van het Alii platform


Lees

ZiekenhuizenLees

Geestelijke gezondheidszorg


Lees

Wetenschappelijke verenigingen en kennisinstituten

Lees
Alii Platform

Alii ondersteunt zorgprofessionals met een platform voor medische kennis: het Alii Platform. Via het Alii Platform wordt de beste medische kennis voor professionals toegankelijk en toepasbaar gemaakt. De kennis kan gemakkelijker, frequenter en preciezer worden bijgewerkt en gedeeld.

Alii werkt samen met verschillende partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen, GGZ instellingen, wetenschappelijke verenigingen en andere partijen die toegankelijke en toepasbare kennis willen delen.

Wat vind je op het Alii Platform?

Alii Kennisstructuur

Het Alii Platform is ingericht om kennis te structureren met behulp van een heldere indeling in paragrafen, interactieve flowcharts en beslismodellen. Alii werkt met consultants die jarenlange ervaring hebben met het structureren van kennis. Zij kunnen helpen bij het analyseren van bestaande protocollen en zorgpaden en deze overzetten op het Alii Platform zodat ze naadloos aansluiten bij de praktijk en die direct ten uitvoer gebracht kunnen worden.

De protocollen op het Alii Platform

  • Bevatten zo min mogelijk tekst en bestaan grotendeels uit paragrafen, stroomdiagrammen en interactieve beslisstructuren.
  • Kun je altijd en overal raadplegen via de Alii-app op je smartphone, via het web op alii.care, via het kwaliteitssyteem of via het EPD.
  • Vormen met andere protocollen over een specialisme of een deelgebied daarvan specialisme-sets of kennis-sets. Deze sets kunnen in samenwerking met de adviseurs van Alii instellingsspecifiek worden gemaakt.
  • Houd je samen met je collega’s gemakkelijke up-to-date. Iedere aanpassing wordt direct verwerkt en is daardoor meteen toepasbaar in de praktijk.
  • Kun je continu aanvullen met de nieuwste inzichten uit de wetenschap met behulp van de literatuur-functie van Alii.

Binnen Alii kun je samen met collega’s deze kennis vervolgens eenvoudig up-to-date houden. Met de literatuur-functie van Alii ontvang je de nieuwste inzichten uit de wetenschap zodat je deze kunt opnemen in je eigen documenten. Tenslotte kun je je team en de rollen beheren, bepalen wie welk document ziet en mag aanpassen zodat je effectief kunt samenwerken. Het resultaat is dat de beste medische kennis door iedereen in de organisatie eenvoudig en consequent toegepast kan worden.

Ook wetenschappelijke verenigingen of andere landelijke autoriteiten die kennis willen delen, kunnen profiteren van het Alii Platform. Alii biedt hun een kennisgedreven leden-app voor het handelingsgericht aanbieden van richtlijnen en de mogelijkheid om richtlijnen zo aan te bieden aan instellingen dat deze ze eenvoudig kunnen implementeren.

Alii Kennisbibliotheek

Alii werkt samen met topspecialisten en autoriteiten. De meeste kennis (algoritmes en beslismodellen) die zij ontwikkelen op het Alii Platform wordt gedeeld en kan direct worden gebruikt door een organisatie. Het is mogelijk eigen, instellingsspecifieke kennis-sets af te leiden van reeds bestaande kennis-sets.

Alii Beslisondersteuning

Alii kan worden gebruikt voor beslisondersteuning tijdens besprekingen. We bieden een module waarin patiëntgegevens en -voorkeuren opgeslagen kunnen worden zodat deze tijdens het overleg kunnen worden getoond, inclusief alle aanbevolen behandelopties. Het verslag rolt er dan automatisch uit. Deze Alii Module kan worden gekoppeld aan bestaande systemen zoals een EPD of een research database. Zo worden administratieve lasten verlicht, wordt registratie aan de bron eenvoudiger en kan een start gemaakt worden met leren van handelen.

Ziekenhuizen

Alii werkt voor een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. De sets neurologische protocollen die in onze kennisbibliotheek te vinden is, is in tien verschillende instellingen geïmplementeerd. Daarnaast hebben we onder meer mooie implementaties gedaan op het gebied van antistolling, oogheelkunde, vaatchirurgie.

Ook in de oncologie en op het gebied van MDO ondersteuning hebben we een aantal succesvolle cases.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marijke voor een afspraak.

Onderstaand enkele voorbeelden van succesvolle projecten.

Age Dashboard

De beoordeling of een patiënt fit genoeg is voor een operatie is, wordt binnen het Antonius ziekenhuis in het zogenaamde AGE overleg gedaan. Alii hielp met het bouwen van beslisondersteuning voor het MDO.

lees meer

Antitrombotisch beleid

Voor NWZ hebben we geholpen met de implementatie vna het Antitrombotisch beleid. De uitdaging was dat de richtlijn complex is en lastig direct toe te passen. Alii heeft de richtlijn overgenomen en geimplementeerd met behulp van eenvoudig te gebruiken flowcharts en modellen. Daarbij hebben we op verschillende punten als ziekenhuis onze eigen aanpassingen gemaakt zodat het helemaal voldoet aan onze wensen.

lees meer

GGZ

Alii helpt GGZ instellingen om het behandelbeleid voor professionals te ontsluiten. Dat kan op verschillende manieren. Samen met GGZ Delfland zijn bijvoorbeeld alle protocollen voor de basis GGZ in Alii geplaatst; teams van behandelaren houden deze constant up-to-date. Bij andere instellingen heeft Alii geholpen met het implementeren van zorgstandaarden van Akwa GGZ. Parnassia Groep stelt alle medicatieprotocollen beschikbaar aan zijn medewerkers middels het Alii Platform en in de vorm van een interactieve app.

Omdat Alii samenwerkt met topspecialisten en autoriteiten, is het heel eenvoudig om bestaande kwalitatieve kennis-sets direct te gebruiken binnen een organisatie. Alii werkt bijvoorbeeld voor Akwa GGZ. De Akwa GGZ keuzehulpen, gebaseerd op de zorgstandaarden, worden o.a. gedeeld via het Alii Platform. Dit is een mooi startpunt voor organisaties om instellingsspecifieke protocollen te creëren, die aansluiten bij de kennis uit de zorgstandaarden. Hetzelfde geldt voor de suïcidepreventie toolkit van 113 Zelfmoordpreventie, ook deze is direct beschikbaar en aanpasbaar voor instellingen die gebruik maken van het Alii Platform.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Femke voor een afspraak.

Onderstaand enkele voorbeelden van succesvolle projecten.

Medicatieprotocollen Parnassia Groep

Binnen Parnassia Groep hebben we het gehele medicatiebeleid overgezet naar eenvoudig te gebruiken flowcharts en beslismodellen. Deze worden instellingsbreed gebruikt en zorgen ervoor dat het intern vastgelegde beleid voor iedereen eenvoudig te vinden en toe te passen is.

Bas van der Hoorn, Bestuurder-directeur en psychiater bij Parnassia Groep verwoordt de samenwerking met Alii aldus. "Wij werken sinds twee jaar met Alli om het formularium binnen Parnassia Groep te moderniseren. In ons gebruikersonderzoek geeft 95% van de respondenten aan dat ze Alii graag gebruiken voor de medicatieprotocollen. We geloven dat Alii ons ook in de toekomst kan bijstaan om wetenschappelijke inzichten sneller in de praktijk te brengen en ervoor te zorgen dat onze behandelaars conform best practices werken."

Suïcidepreventie toolkit geïmplementeerd in drie instellingen

In het najaar van 2020 heeft 113 Zelfmoordpreventie de suïcidepreventie toolkit opgeleverd. Het doel van de suïcidepreventie toolkit is om behandelaars te helpen bij het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Zie hier voor meer informatie.

In een pilot bij drie instellingen, GGZ Rivierduinen, GGz Eindhoven en GGZ Oost Brabant, is de toolkit nu voor deze instellingen specifiek gemaakt. Door in verschillende organisaties en met verschillende type teams deze pilots te doen, krijgen we een steeds beter beeld van de specifieke behoeftes voor ondersteuning bij suïcidepreventie. Dit draagt ook bij aan de doelstellingen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 die onlangs gelanceerd werd.

Psychose protocol GGZ Friesland

Met als startpunt de keuzehulp Psychose van Akwa GGZ, en dus de kennis uit de zorgstandaard, heeft GGZ Friesland in een paar sessies met experts eigen psychose protocollen vastgesteld. Hiermee is de zorgstandaard psychose geïmplementeerd. Daarnaast heeft GGZ Friesland het medicatieprotocol van Parnassia Groep overgenomen, zodat de gehele kennis-set psychose gereed is voor gebruik binnen de organisatie.

Wetenschappelijke verenigingen

Alii werkt niet alleen met ziekenhuizen en GGZ instellingen. We werken ook heel graag samen met wetenschappelijke verenigingen en organisaties die richtlijnen, standaarden en tools ontwikkelen om wetenschappelijke kennis naar de zorg te brengen. Alii ondersteunt deze partijen door de beschikbare kennis nog beter toegankelijk en toepasbaar te maken zodat implementatie en bijhouden van de kennis makkelijk is. Onderstaand een overzicht van organisaties waar we mee samenwerken.

NVVV

Alii werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie om de richtlijnen zo eenvoudig mogelijk ter beschikking te stellen aan de leden. Dat kan middels de app die Alii voor de NVVV bouwt, maar we kijken samen ook naar manieren om implementaties in instellingen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat updates snel overgenomen worden.

113 Suïcidepreventie toolkit

Met 113, en samen met experts en ervaringsdeskundigen, hebben we een suïcidepreventie toolkit gemaakt. De toolkit is gebaseerd op kennis uit de multidisciplinaire richtlijn, de zorgstandaard met generieke modulen en op wetenschappelijke evidentie dat nog niet is opgenomen in richtlijnen en standaarden. De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit en is een lerende tool. De toolkit is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek met de cliënt en het bevat diagnostische tools en behandelsuggesties.

Akwa GGz

Voor Akwa GGZ (en met professionals uit de GGZ zorg) maken we keuzehulpen voor professionals, gebaseerd op de zorgstandaarden. De keuzehulpen zijn onderdeel van de betreffende zorgstandaarden en te vinden op ggzstandaarden.nl. Tevens zijn de keuzehulpen te vinden op het Alii Platform. Via de kennisinfrastructuur op het Alii Platform is het goed mogelijk deze bestaande kennis-sets instellingsspecifiek te maken en te integreren in de eigen kennisinstrumenten.